WIE BEN IK?

Lynn Van de Velde

- Getrouwd en mama van 2 kinderen 

- Ervaring: 

 Meer dan 14 jaar ervaring in het buitengewoon       

 onderwijs als klasleerkracht van een Type 9 klas (autisme).

 Nu SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) - en

 Autisme-coördinator binnen dezelfde school alsook

 time-out coördinator.

- Gediplomeerd:

  Postgraduaat gevolgd aan Artevelde Hogeschool in

  samenwerking met Autisme Centraal.

- Permanente bijscholing


Ik ben reeds meer dan 14 jaar werkzaam in het Buitengewoon Lager Onderwijs. Eerst als klasleerkracht in een klas met kinderen met autisme in nu als autismecoördinator. Ik volgde jaarlijks meerdere bijscholingen en heb ook een extra diploma Autisme waarin alle facetten rond autisme aan bod kwamen.  Daardoor heb ik een grote expertise opgebouwd.

Na al die jaren voelde ik dat ik meer wou betekenen. Ik voelde een enorme drang om kinderen, jongeren en volwassenen met autisme te helpen ondersteunen naast mijn beroep en meer te doen dan enkel lesgeven of in school ondersteunen.  Dit deed ik dan ook al vaak met de kinderen en ouders van mijn vorige klassen. 


We horen de diagnose autisme tegenwoordig steeds vaker. Maar wat doe je als deze diagnose gesteld wordt bij jou of je zoon/dochter? Wat doe je als er kenmerken aanwezig zijn van autisme? Als auticoach wil ik graag kinderen, jongeren en volwassenen begeleiden en ondersteunen. Daarnaast wil ik ook het netwerk - ouders, familie, school, hobby, werk,... - mee ondersteunen in de zoektocht naar een doeltreffende aanpak op maat. Samen met iedereen ga ik op pad om te kijken wat autisme voor elk individu betekent en welk effect dit heeft. Hierdoor kunnen vaak al moeilijkheden voorkomen worden. Zo kan de omgeving ook hun steentje bijdragen.


Een greep uit mijn bijkomende bijscholingen:

* Ouderbegeleiding bij ASS (SIG) 2009

* Autisme en emoties (Autisme Centraal) 2011

* Autisme en eetproblemen (Autisme Centraal) 2011

* Autisme en vrije tijd (Autisme Centraal) 2013

* Ik ben speciaal (Autisme Centraal) 2015

* Autisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag (Autisme Centraal) 2015

* Autisme en leren leren (Autisme Centraal) 2016

* Autisme en faalangst (Autisme Centraal) 2016

* Autisme en motivatie en beloningen (Autisme Centraal) 2017

* Autisme en gedrag (Autisme Centraal) 2018

* Autistisch denken in kaart brengen (Autisme Centraal) 2018

* Autisme en gamen (VVA, Atlass) 2018

* Autisme en puberteit (Autisme Centraal) 2019

* Autisme en afspraken maken, regels opstellen (Autisme Centraal) 2020

* Autisme en wat als hij door het lint gaat? (Autisme Centraal) 2020

* Masterclass: Autisme en zintuiglijke waarneming (Autisme Centraal) 2020

* Masterclass: Autisme en geloven in en werken aan persoonlijke groei (Autisme Centraal) 2020

* Help! Ik ontplof! (Sensory Lab Academay) 2020

* Hoogsensitiviteit bij kinderen ('t Zonnekind) 2020

* Sensorische verwerking en sensorisch profiel opmaken (Atlass) 2021

* IMPACT-training (Atlass) 2021

* Autisme en slaapproblemen (Atlass) 2021

* Training rond omgaan met agressief gedrag (Atlass) 2021

* Gedragscoach (OVSG) 2022

* H.A.P.P.Y.-coach (Peter Vermeulen) 2022

* ACT- traject (Atlass) 2023

* Autismevriendelijke coach (Autisme Centraal) 2023

AUTI COACH Lynn